הצגות רגישות כל השנה

הצגות מונגשות המיועדות לילדים ממגוון נוירולוגי ועם רגישויות חושיות

בהצגות רגישות כל התנהגות מקובלת וכל תגובה היא טובה. ניתן לצאת מהאולם ולחזור בכל רגע, להסתובב ולהשמיע קולות אם צריך. ההצגות עצמן עברו הנגשה מיוחדת ואת רשימת הטריגרים בכל הצגה ניתן לקרוא בעמודי ההצגות. בנוסף, יש אמצעי עזר וחומרי הכנה, אוהל שקט וצוות מתנדבים זמין למשפחות.

אוזניות אטומות לרעש

אוזניות אטומות לרעש

פינת שקט והתרגעות

פינת שקט והתרגעות

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

כדורי לחץ

כדורי לחץ

צוות מתנדבים

צוות מתנדבים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

אוזניות אטומות לרעש

אוזניות אטומות לרעש

פינת שקט והתרגעות

פינת שקט והתרגעות

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

דפי הכנה וסרגלים ויזואליים

כדורי לחץ

כדורי לחץ

צוות מתנדבים

צוות מתנדבים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים