חומרי הכנה 2021

אוזניות אטומות לרעש

אוזניות אטומות לרעש

פינת שקט והתרגעות

פינת שקט והתרגעות

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

כדורי לחץ

כדורי לחץ

צוות מתנדבים

צוות מתנדבים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

אוזניות אטומות לרעש

אוזניות אטומות לרעש

פינת שקט והתרגעות

פינת שקט והתרגעות

דפי הכנה וסרגלים ויזואלים

דפי הכנה וסרגלים ויזואליים

כדורי לחץ

כדורי לחץ

צוות מתנדבים

צוות מתנדבים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים

מדבקות תקשורת בצבעים שונים